وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جعاله

احکام جعاله چیست

احکام جعاله چیست احکام جعاله چیستاحکام جُعالَه مسأله 2218 جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد (1) مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم؛ و به کسی که این قرار را…