وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جشن طلاق

حکم جشن طلاق چیست

حکم جشن طلاق چیستطلاق امری مذموم از نظر دین اسلام هست وجه دادن به رسوم غلط غربی که زمینه افزایش طلاق و آسیبهای اجتماعی آن را در جامعه افزایش بدهد قطعا از نظر عقل و دین پذیرفته نخواهد بود. چنین جشنهایی برای چنین رفتارهایی ناپسندی آثار مخربی…