وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جراحی پلاستیک

حکم جراحی زیبایی چیست

حکم جراحی زیبایی چیستجراحی زیبایی به خودی خود اشکال ندارد، اما اگر مستلزم نگاه یا تماس حرام پزشک نامحرم باشد، باید از این مقدمات پرهیز شود و انجام این کارها جایز نیست. اما اگر درمان بیماری مثل سوختگی یا موارد ضروری باشد با شرایطی که قبلا…