وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جبيره

تيمم و جبيره

تيمم و جبيرهلازم به ذکر است در مواردی که جبیره لازم می شود مثل وجود زخم بر اعضا یا مانعی که نمی توان آن را برطرف کرد، برخی از مراجع فقط وضو و غسل جبیره ای را کافی می دانند برخی دیگر علاوه بر این، تیمم را نیز شرط می دانند.پرسش 192 . اگر…