وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جبرئیل

معنی قاب‏ قوسين چیست

معنی قاب‏ قوسين چیستحضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیات، دو نظریه مختلف وجود دارد که یکى مشهور، و دیگرى غیر مشهور است، ولى قبلاً لازم است مفردات و بعضى از لغات آیه معنى شود، سپس به بیان این دو عقیده بپردازیم... «تَدَلىّ» از ماده…