وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

جابه جا گقتن ذكر نماز

ذکر نماز

ذکر نماز  مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي  س 480: آيا قرائت عمدى ذکرهاى رکوع و سجده به جاى يکديگر اشکال دارد؟ ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگويد، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگى صحيح هستند. س 481:…