وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ثلث مال

وصیت بیشتر از ثلث با وجود فرزند صغیر

وصیت بیشتر از ثلث با وجود فرزند صغیرمطابق نظر آيت الله سيستاني ۸پرسش: وضعیت وصیت ما زاد بر ثلث میتی که فرزند صغیر دارد آیا نافذ میباشد یا نه؟پاسخ:اگر ورثه کبار اجازه بدهند در مقدار سهم خودشان وصیت نافذ است.منبع: سایت هدانا…

آیا می توان قرض میت را از ثلث مال او داد

آیا می توان قرض میت را از ثلث مال او دادمطابق نظر آيت الله سيستاني ۷پرسش: شخصی از دنیا رفته واز زندگی دنیا یک باب منزل مسکونی دارد، دارای هفت فرزند می باشد، واین فرزندان جز همین یک باب منزل هم سر پناهی ندارند، شخص متوفی وصیت کرده (یک سوم)…

محاسبه ثلث مال میت به قیمت زمان فوت یا به قیمت روز

محاسبه ثلث مال میت به قیمت زمان فوت یا به قیمت روزمطابق نظر آيت الله سيستاني ۴پرسش: ایا ثلث مال را مطابق قیمت زمان فوت باید محاسبه کرد یا به قیمت روز ایا ثلث مال را وصی باید طبق وصیت خرج کند یا ورثه هر یک مقداری از ان را میتواندطبق وصیت…

وصیت بیش از ثلث مال

وصیت بیش از ثلث مال وصیت بیش از ثلث مالمنظور از ثلث مال یعنی یک سوم تمام اموال و دارایی ها که وصیت میت فقط در این مقدار نافذ می باشد، بقیه اموال طبق قواعد ارث تقسیم می شود مگر اینکه ورثه همه با هم موافق باشند که ارث مطابق خواست میت در…