وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ثلثان چیست

کم شدن دو سوم آب انگور

کم شدن دو سوم آب انگور5 کم شدن دو سوم آب انگورمسأله 202 آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است، ولی اگر ثابت شود که مست کننده است، حرام و نجس می‌باشد و…