وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تیمم تصویری

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیممدرچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد تیمم بر چه چیزهایی صحیح است شرایط تیممدستور تیمّممسأله 700 در تیمّم (1) چهار چیز واجب است: اول: نیّت. دوم: زدن کف دو…

تیمم

تیممدرچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد تیمم بر چه چیزهایی صحیح استدستور تیمّممسأله 700 در تیمّم (1) چهار چیز واجب است: اول: نیّت. دوم: زدن کف دو دست با هم بر چیزی که…