وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تیلاپیا

حکم خوردن ماهی تیلاپیا و فلس دار بودن آن

حکم خوردن ماهی تیلاپیا و فلس دار بودن آن حکم خوردن ماهی تیلاپیا و فلس دار بودن آن1-در نوشتار قبل « احکام شرعی صید ماهی از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر ماهى پولک دار را زنده از آب…