وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تکرار نماز جماعت

تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد

تکرار نماز جماعت چه حکمی داردمسأله 1403 وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او کافی است. مسأله 1404 اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را…