وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تکرار صیغه

شرايط عقد ازدواج

شرايط عقد ازدواج شرايط عقد پرسش 39 . شرايط عقد ازدواج را بيان كنيد؟ازدواج داراى شرايطى است؛ از جمله:1. به صورت شفاهى صيغه خوانده شود، نه نوشتارى؛2. قصد انشاى عقد داشته باشند؛3. بين ايجاب و قبول، موالات رعايت شود؛4. صيغه را…