مرور برچسب

تکان خوردن

آرامش بدن در نماز

                       حضرت آیت الله مکارم شیرازیلزوم آرمش بدن هنگام گفتن اذکار پرسش : حرکت کردن بدن در هنگام ذکر های واجب و مستحب معین چه حکمی دارد؟ پاسخ : در موقع ذکرهاى واجب نماز باید بدن آرام باشد، بلکه باید در ذکرهاى مستحب که محل…

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد

حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی داردمسأله 965 موقعی که انسان در نماز می خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید ولی «بِحَول ِ اللّه ِ وَ قُوَّتِه ِ أَقُوم ُ وَ أَقعُدُ» را باید در حال برخاستن…