مرور برچسب

تيمم و نماز اول وقت

آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند

آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواندحضرت آیت الله مکارم شیرازییقین به بقاء عذر تا آخر وقت نماز پرسش : در صورت یقین به بقاء عذر تا آخر وقت نماز، می تواند در اول وقت با تیمم نماز بخواند؟ پاسخ : کسى که وظیفه‏ اش تیمّم است…