آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند

آيا با تيمم در اول وقت ميتوان نماز خواند   حضرت آیت الله مکارم شیرازی یقین به بقاء عذر تا آخر وقت نماز [موارد وجوب تیمم ] پرسش : در صورت یقین به بقاء عذر تا آخر وقت نماز، می تواند در اول وقت با تیمم نماز بخواند؟ پاسخ : کسى که وظیفه‏ اش تیمّم [...]