روش تيمم ميت

روش تيمم ميت روش تيمم ميت در نوشتار قبل «احکام غسل میت » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [اگر آب پیدا نشود] مسأله 568 اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر غسل، میّت را یک تیمم بدهند (1). (1) (اراکی:) و احتیاط [...]