وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تيمم در تنگى وقت

اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند

اگر غسل كند وقت براي سحري باقي نمي ماند تيمم در تنگى وقت پرسش 126 . در ماه رمضان پيش از اذان صبح از خون حيض پاك شدم.  اگر بخواهم غسل كنم، وقت براى خوردن سحرى باقى نمى ماند؛ تكليفم چيست؟ همه مراجع: اگر مى توانيد بدون خوردن سحرى روزه بگيريد،…