مرور برچسب

تيمم بر سنك

آيا با بودن خاك مي توان بر سنگ تيمم كرد

آيا با بودن خاك مي توان بر سنگ تيمم كردپرسش: آیا در مرحله اول می توان بر سنگ تیمم کرد یا حتماً باید خاک باشد ؟پاسخ: با وجود خاک می توانید بر سنگ هم تیمم کنید ولکن بنابر احتیاط واجب باید مقداری هرچند کمی خاک روی آن باشد . منبع: سایت…