وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

توقیف خانه

توقیف خانه ای که سند ندارد برای مهریه

توقیف خانه ای که سند ندارد برای مهریه سوال:با سلام.خانم اينجانب مهريه اش را به اجراگذاشته . پدرم كه در روستا زندگي ميكرد چند سال پيش فوت نمود.ملكي از ايشان به من رسيدكه قباله(مهريه)مادرم ميباشد كه داراي سند و قولنامه نميباشد.كه…