مرور برچسب

تور

اگر ماهی قبل از بیرون آوردن در تور بمیرد

اگر ماهی قبل از بیرون آوردن در تور بمیردمطابق نظر آيت الله سيستاني ۸پرسش: آیا به تور انداختن ماهی در آب برای حلیت کافی است یا خروج از آب لازم است ؟پاسخ: اگر ماهی در تور صیاد بمیرد حلال است .منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت…

احکام شرعی صید ماهی

احکام شرعی صید ماهی احکام شرعی صید ماهی1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-نکته: منظور از فَلس، همان پولک است که روی پوست برخی از ماهیان می‌باشد. ماهی حلال آن ماهی…