مرور برچسب

تورک

تورک در نماز چگونه است

تورک در نماز چگونه استمطابق نظر آيت الله خامنه اي پرسش: تورک در نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ: تورک* در نماز مستحب می باشد.--------------------- * تورک در نماز یعنی نشستن بر روى ران چپ، و گذاشتن روى پاى راست به كف پاى چپ در حال تشهد و…

مستحبات و مکروهات سجده چیست

مستحبات و مکروهات سجده چیستمسأله 1091 در سجده چند چیز مستحب است (1): 1 کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند، بعد از آن که کاملًا نشست، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید…