رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما

رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. احکام تخلی‏ مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: رعايت جهت قبله در دستشويى قطار با توجه به [...]