مرور برچسب

توابع مبیع

خرید و فروش خانه و ماشین همراه با توابع

خرید و فروش خانه و ماشین همراه با توابع خرید و فروش خانه و ماشین همراه با توابعمطابق نظر آيت الله خامنه ايتوابع مبیع س 1582: شخصی خانه‌اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است،…