وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تمديد عقد موقت

شرایط تمدید مدت صیغه موقت

شرایط تمدید مدت صیغه موقت پرسش 199 . زن و مردى كه ازدواج موقّت كرده اند، اگر بخواهند مدت آن را افزايش دهند؛ آيا صيغه مجدّد لازم است؟ همه مراجع: آرى، بايد دوباره عقد را جارى كنند؛ ولى لازم است مدت عقد اول تمام شود و يا مدت باقى مانده را به او…