مرور برچسب

تلقین

آداب و اعمال محتضر (کسی که هنگام مرگش فرا رسیده)

آداب و اعمال محتضر (کسی که هنگام مرگش فرا رسیده) گام اول هنگامى كه محتضر آثار وعلائم مرگ را مشاهده كرد، خود او اوّل كسى است كه بايد به احوال شخصى‌اش رسيدگى كند كه سفرى ابدى به سوى جهان آخرت در پيش دارد وتوشه مناسبى متناسب با آن سفر برگيرد؛…

تلقین میت

تلقین میتدر نوشتار قبل « احکام جامع دفن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مستحبّات دفنمسأله 628 خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد قبر را (1) به اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میّت را در…