وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تلفن همراه در نماز

جواب دادن یا خاموش کردن موبایل در نماز

جواب دادن یا خاموش کردن موبایل در نماز . در نوشتار قبل حکم بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی مطرح شد که مرتبط با موضوع این نوشتار هست، از اینجا کلیک کنید و حتما بخوانید.. خاموش کردن موبایل در نماز اگر صورت نماز به هم نخورد اشکال…