مرور برچسب

تكرار آميزش

تكرار نزديكي

تكرار نزديكي تكرار آميزش پرسش 117 . آيا انسان مى تواند در يك شب، چند بار با همسرش مجامعت كند؟ همه مراجع: آرى، جايز است؛ مگر آنكه افراط در اين امر، براى سلامتى زن  ضرر داشته باشد. . العروة الوثقى، فى ما يكره على الجنب، السابع.(احكام روابط زن…