وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تقیه سجده

تقیه کردن هنگام سجده

تقیه کردن هنگام سجدهمسأله 1072 جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود (1).  این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (خوئی، تبریزی:) ولی اگر بتواند بر حصیر یا چیزی…