حکم تقلید صدا و لهجه از نظر مراجع

حکم تقلید صدا و لهجه از نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي پرسش: حکم تقلید صدای دیگران که سبب خندیدن دیگران شود چیست ؟ اگر آن شخص مرده باشد حکمش چیست ؟ پاسخ: اگر موجب تمسخر و توهین به شخص و یا اشخاصی از مؤمنین شود جایز نیست. منبع: استفتاء سایت هدانا از [...]