وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تقلید ابتدایی

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیستاز مرجع تقلید فوت شده نمی توان تقلید کرد اما اگر کسی در زمان حیات آن مرجع از او تقلید می کرده است می تواند پس از وفات همان مرجع از او تقلید کند ولی باید مسائل جدید را مطابق…

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته استس ۲۲: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.س ۲۳: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟ج: تقليد…

منظور از اجتهاد و تقليد چيست

منظور از اجتهاد و تقليد چيستتقلید تقلید عبارت است از عمل کردن برابر فتوای یک فقیه جامع الشرایط هر چند که هنگام عمل، استناد به فتوای او نداشته باشد. پس اگر مطابق انچه به نظر رسیده عمل کند و انچه را که لازم بوده ترک کند، رها نماید بدون…