وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تقلید ابتدایی

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست

تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیست تقليد ابتدايي و بقاء بر ميت چیستاز مرجع تقلید فوت شده نمی توان تقلید کرد اما اگر کسی در زمان حیات آن مرجع از او تقلید می کرده است می تواند پس از وفات همان مرجع از او تقلید کند ولی باید مسائل جدید را مطابق…

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته استس ۲۲: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.س ۲۳: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟ج: تقليد…

منظور از اجتهاد و تقليد چيست

منظور از اجتهاد و تقليد چيست معناى اجتهاد و تقليد «اجتهاد» و «تقليد» به چه معناست؟ «اجتهاد» در لغت به معناى تلاش و كوشش تا سرحد توانايى است؛ به گونه اى كه با تحمل رنج و سختى همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: «به كار بردن تلاش و كوشش…