وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تقليد نوجوان

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع پرسش ۵۱ . بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟ همه مراجع (به جز…