حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما

حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش و خرما درنوشتار قبل حکم جوشاندن آب انگور مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید. [خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند] مسأله 114 خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند، [...]