وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تفاوت وضو زن و مرد

فرق بین وضو زن و مرد

فرق بین وضو زن و مرد وضوى زن و مرد پرسش 52 . آيا وضوى زن و مرد تفاوت دارد؟ همه مراجع: خير، تفاوتى ندارد؛ تنها هنگام شستن دست، براى مرد مستحب است در شستن اول از قسمت ظاهر دست شروع كند و در شستن دوم از قسمت باطن و داخلى آن. اما براى زن…