وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تغییر سوره نماز

تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز

تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نمازمسأله 988 اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره «قل هو اللّه احد» یا سوره «قل یا أیها الکافرون» شود، نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه (1) اگر از روی فراموشی…