مرور برچسب

تغییر سال

تغيير سال خمسي

تغيير سال خمسي تغيير سال خمسي امام خميني قدس سره کسی که مبداء سال خمسی وی روز دهم بهمن است اگر قبل از این که یک سال بگذرد مثلاً 6 ماه بعد از مبداء سال خمسی سود حاصله اموال خود را تخمیس نماید آیا در روز دهم ماه بهمن سال بعد که پایان سال خمسی…