وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تعدد حيض در ماه

وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند

وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. تعدد حيض در ماه پرسش 30 . خانمى كه ماهى يك مرتبه خون مى ديده، اگر در ماه دو مرتبه…