مرور برچسب

تطهير مخرج بول

تطهير مخرج ادرار و مدفوع

تطهير مخرج ادرار و مدفوع تطهير مخرج ادرار و مدفوع در نوشتار قبل نحوه صحیح طهارت در دستشویی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نماییدس 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟ ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر…