آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو

آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: در هنگام شستشوى لباس با آب متصل به كر، آبى كه موقع فشار دادن لباس از آن خارج مى‌شود، چه حكمى دارد؟ ج) اگر آب شير متصل به [...]