نصب تصویر و تابلو در مسجد

نصب تصویر و تابلو در مسجد مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ نصب تصویر در مساجد] س 375: نصب تصویر امام خمینی «قدس سره» و شهدای انقلاب اسلامی در مساجد، با توجه به این که خود حضرت امام «قدس سره» عدم تمایل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع [...]