مرور برچسب

تشهد

حکم تشهد بیجا در نماز

حکم تشهد بیجا در نمازحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم سجده ی سهو برای تشهد بیجا پرسش : چنانچه در رکعت سوم یا اول تشهد خوانده شود، آیا سجده ی سهو به خاطر نشستن بیجا واجب می شود؟ پاسخ : با توجه به اینکه ادامه جلسه استراحت است سجده سهو…

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخواند

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخوانددر نوشتار قبل «گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه ايالتفات به بى‌جا بودن…

نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر نماز

نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر نماز مطابق نظر آيت الله خامنه اينحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر س. در صورتي که نماز امام جماعت تمام شده براي درک ثواب نماز هنگام تشهد اقتدا کند و بنشيند و تشهد بخواند .سؤال این است که منظور از نشستن،…

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود   اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند (1) و اگر در…

ذکر تشهد نماز

ذکر تشهد نمازتَشَهُّدمسأله 1100 در رکعت دوم تمام نمازهای واجب (1) و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، (2) باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید (3): «اشهَدُ ان لا إِله َ…