قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

تشهد

صفحه اصلی/برچسب:تشهد

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخواند

اگر به اشتباه تشهد و سلام نماز را در غیر محل بخواند در نوشتار قبل «گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي التفات به بى‌جا بودن تشهد و سلام س. الف) نمازگزارى [...]

نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر نماز

نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر نماز مطابق نظر آيت الله خامنه اي نحوه نشستن هنگام اقتدا در تشهد آخر س. در صورتي که نماز امام جماعت تمام شده براي درک ثواب نماز هنگام تشهد اقتدا کند و بنشيند و تشهد بخواند .سؤال این است که منظور از نشستن، تجافي است يا نشستن معمولي؟ [...]

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود  [ اگر تشهد را فراموش کند] اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند [...]

ذکر تشهد نماز

ذکر تشهد نماز تَشَهُّد [ در رکعت دوم تمام نمازهای واجب] مسأله 1100 در رکعت دوم تمام نمازهای واجب (1) و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، (2) باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید (3): «اشهَدُ ان [...]

Code Center