وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تشهد فراموش شده

قضای سجده و تشهد فراموش شده

قضای سجده و تشهد فراموش شده در نوشتار قبل حکم اگر یک سجده یا تشهد را فراموش شود مطرح شد در تکمیل این مطلب حتما آن را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1251 سجده و تشهدی (1) را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را به جا می…

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود   اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند (1) و اگر در…