وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تسبیحات اربعه

ذکر تعقیبات نماز شکسته مسافر

ذکر تعقیبات نماز شکسته مسافرمسأله 1369 مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند سی مرتبه بگوید (1): «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» (2). و (3) در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است. بلکه…

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه

حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعهمسأله 1241 اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید (1) یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید (2)، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد (3). (1) (بهجت:) یا کمتر از یک مرتبه بگوید، دو سجده سهو…

تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارم

تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارممسأله 1005 در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا سه مرتبه (1) تسبیحات اربعه بگوید یعنی سه مرتبه (2) بگوید (3) «سُبحان َ اللّه ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ وَ لا إِله َ الَّا اللّه ُ وَ…