مرور برچسب

تساوي دو مرجع

در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است

در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است در تساوي دو مرجع تقوا ملاك است تقواى مجتهد پرسش ۳۸ . اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى با تقواتر باشد، وظيفه چيست؟ آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، صافى، مكارم و نورى: در تقليد از هر…