وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ترکه

پرداخت بدهی میت از ترکه

پرداخت بدهی میت از ترکه پرداخت بدهی میت از ترکهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1765: آیا بدهی میّت جزء حق ّ الناس محسوب می‌شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‌اش واجب باشد؟ ج: بدهی اعم از اینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق ّ…