وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ترشح زرد

حكم ترشحات زرد رنگ زنان

حكم ترشحات زرد رنگ زناندر نوشتار قبل حکم لکه بینی پس از ایام حیض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.ترشحات زردرنگ پرسش 34 . گفته مى شود: ترشحات زرد رنگ بعد از ايام عادت خون نيست؛ بلكه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است كه خارج مى…