وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ترشح آب در دستشویی

آيا ترشحات دستشویی نجس است

آيا ترشحات دستشویی نجس استترشح آب كُر (آب لوله کشی شهری) پس از برخورد با نجاست پاك است، تا زماني كه عين نجاست در آن نباشد. اما ترشح آب قليل (مثل آب آفتابه) نجس است. منظور از ترشح اينست كه آب به نجاست برخورد كند و به جاي ديگري برسد. کسی…