حکم شعبده بازی و تردستی چیست

حکم شعبده بازی و تردستی چیست [تردستی یا چشم‌بندی یا شعبده] شعبده بازى پرسش 128 . حكم شعبده بازى و تردستى كه در مجالس عروسى و مانند آن رايج است، چيست؟ آيات عظام امام، فاضل و نورى: شعبده بازى و تردستى حرام است.[1] آيه اللّه  صافى: بنابر احتياط واجب، شعبده بازى و تردستى حرام است.[2] آيه اللّه  [...]