وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ترجمه اقامه

اذان و اقامه

اذان و اقامهمسأله 916 برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه (1) اذان و اقامه بگویند (2)، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان (3)، مستحب است سه مرتبه بگویند «الصَّلاه» (4) و در نمازهای واجب دیگر سه مرتبه «الصَّلاه» را به قصد رجاء بگوید.…