حکم گوش دادن به صدای زن

حکم گوش دادن به صدای زن حکم گوش دادن به صدای زن پرسش 109 . حكم گوش دادن به آواز زن چگونه است؟ آيات عظام صافى، فاضل، بهجت، امام، وحيد و مكارم: گوش دادن به آن جايز نيست.[1] آيات عظام تبريزى، سيستانى، خامنه اى و نورى: گوش دادن به آواز زن اگر غناء نباشد و باعث [...]