وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تخم مرغ

حکم خون داخل تخم مرغ

حکم خون داخل تخم مرغخونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست] مسأله 98 خونی که در تخم مرغ می‌باشد نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند (1) و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم…