وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

تحريك شهوت

حكم ديدن فيلم آموزش روابط زناشويي

حكم ديدن فيلم آموزش روابط زناشويي پرسش 59. ديدن فيلم هاى آموزشى (غير ضرورى) يا جست وجوى اينترنتى كه شامل برخى صحنه هاى مهيج است، چه حكمى دارد؟ همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): نگاه به اين فيلم ها و صحنه ها ـ كه مهيج و شهوت برانگيز است ـ…